Bài 18. Câu lệnh Switch

Bài 18. Câu lệnh Switch

Câu lệnh switch được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Câu lệnh Switch Sử dụng câu lệnh switch để chọn một trong nhiều khối lệnh sẽ được thực hiện. Cú pháp: switch(biểu thức) { case x: // khối lệnh x; break; case y: // khối...
Bài 18. Câu lệnh Switch

Bài 17. Câu lệnh điều kiện If Else

Câu lệnh điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Câu điều kiện Thường khi bạn viết chương trình, bạn sẽ muốn thực hiện các hành động khác nhau cho các quyết định khác nhau. Bạn có thể sử dụng các câu lệnh có điều...
Bài 18. Câu lệnh Switch

Bài 16. Các phương thức duyệt mảng Javascript

Trong bài trước chúng ta đã được làm quen với các phương thức sắp xếp mảng. Trong bài này wecode sẽ giới thiệu với các bạn các phương pháp duyệt mảng. Duyệt mảng trong java là quá trình truy cập từng phần tử của một mảng. Duyêt mảng thường được thực hiện bắt đầu với...
Bài 18. Câu lệnh Switch

Bài 15. Sắp xếp mảng trong Javascript

Trong bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về các phương thức xử lý mảng trong Javascript. Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các phương thức sắp xếp mảng trong Javascript nhé. Sắp xếp là một trong những dạng bài toán thường gặp nhất trong thực tế vì vậy...
Bài 18. Câu lệnh Switch

Bài 14. Các Phương thức xử lý mảng

Ở bài trước chúng ta đã được lam quen với khái niệm về mảng, cách lưu trữ cũng như truy xuất các phần tử trong mảng. Ở bài này Wecode sẽ tổng hợp và giới thiệu đến các bạn các hàm xử lý mảng mà javascript đã tích hợp sẵn cho chúng ta và thường dùng nhất Phương thức...