Bài 21. Vòng lặp While & Do While

Bài 21. Vòng lặp While & Do While

Trong bài trước chúng ta đã được làm quen với các vòng lặp với số lần lặp biết trước For. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp while và vòng lặp do while trong Javascript, chúng ta sẽ cùng tìm hiều về cú pháp cũng như cách hoạt động của hai vòng lặp này nhé....
Bài 21. Vòng lặp While & Do While

Bài 20. Vòng lặp For In

Trong bài trước chúng ta đã được làm quen với vòng lặp For. Trong bài này Wecode sẽ giới thiệu với các bạn 1 vòng lặp cũng thường được sử dụng trong các đối tượng của Javascript, đó là vòng lặp for in. Vòng lặp for in Câu lệnh for in trong javascript duyệt qua các...
Bài 21. Vòng lặp While & Do While

Bài 19. Vòng lặp For trong Javascrip

Trong thực tế chúng ta gặp rất nhiều các công việc thường lặp đi lặp lại chẳng hạn, 1 tuần có 7 ngày, 1 ngày có 24 giờ… hay là mỗi tuần bạn thường đến trường 5 ngày / tuần… Trong Javascript cũng thế, có những công việc chúng ta cần phải thực hiện nhiều lần...
Bài 21. Vòng lặp While & Do While

Bài 18. Câu lệnh Switch

Câu lệnh switch được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Câu lệnh Switch Sử dụng câu lệnh switch để chọn một trong nhiều khối lệnh sẽ được thực hiện. Cú pháp: switch(biểu thức) { case x: // khối lệnh x; break; case y: // khối...
Bài 21. Vòng lặp While & Do While

Bài 17. Câu lệnh điều kiện If Else

Câu lệnh điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Câu điều kiện Thường khi bạn viết chương trình, bạn sẽ muốn thực hiện các hành động khác nhau cho các quyết định khác nhau. Bạn có thể sử dụng các câu lệnh có điều...