Bài 13. Mảng trong Javascript

Bài 13. Mảng trong Javascript

Đối tượng Mảng (array) sẽ giúp bạn lưu giữ nhiều giá trị hơn trong một biến đơn. Nó là tập hợp một dãy có kích thước cố định lưu trữ các phần tử cùng kiểu (type). Mảng được sử dụng để lưu một tập hợp dữ liệu, nhưng nó thường hữu ích hơn khi chúng ta nghĩ nó giống...
Bài 13. Mảng trong Javascript

Bài 12. Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript

Trong bài học này chúng ta sẽ giới thiệu các hàm xử lý chuỗi string trong Javascript được sử dụng rất nhiều trong quá trình làm việc với JS. Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về chuỗi trong javascript và các bạn đã được làm quen với một số hàm cơ bản. Tuy...
Bài 13. Mảng trong Javascript

Bài 11. Xử lý chuỗi (string) trong Javascript

Chuỗi là một loại kiểu dữ liệu quan trọng và thông dụng trong thực tế. Khi chúng ta cần lưu trữ các thông tin vào trong cơ sở dữ liệu thì hơn 90% các thông tin, dữ liệu này sẽ được lưu trữ dưới dạng text. Chính vì vậy bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ về các thao tác cũng...
Bài 13. Mảng trong Javascript

Bài 10. Sự kiện trong Javascript

Ở bài trước chúng ta đã được làm quen với đối tượng trong Javascript, Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ được làm quen với khái niệm sự kiện trong Javascript, có những loại sự kiện nào, các hàm sự kiện hay được sử dụng trong Javascript. Chúng ta cùng nhau theo dõi...
Bài 13. Mảng trong Javascript

Bài 9. Đối tượng trong Javascript

Trong bài số 7 các bạn đã được tìm hiểu về các loại dữ liệu như: Number (số), String (chuỗi), Boolean, Undefined, Null… Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kiểu Đối tượng – Object (kiểu dữ liệu có cấu trúc) trong Javascript. Kiểu Object là kiểu được...