5 tiêu chuẩn công dân toàn cầu

5 tiêu chuẩn công dân toàn cầu

Ngày nay, giới trẻ có xu hướng định hình bản thân trở thành công dân toàn cầu. Để thoát khỏi “ao làng”, mỗi người trẻ đều cần phải tự khai phá tiềm năng của bản thân, mở rộng tầm nhìn và suy nghĩ mang tầm Quốc tế. Muốn vậy, mỗi người trẻ cần được rèn luyện trong môi...
6 nhóm kĩ năng thiết yếu trong “thời đại 4.0”

6 nhóm kĩ năng thiết yếu trong “thời đại 4.0”

Để có thể hòa nhập và thành công trong “thời đại 4.0”, ngoài trình độ chuyên môn mỗi đứa trẻ cần tới những kĩ năng thiết yếu khác. Không chỉ là tiếng Anh mà còn có tư duy phản biện, sáng tạo và giao tiếp… Như các giáo sư, tiến sĩ đã nhận định, trong “thời đại 4.0”,...
Phát triển kỹ năng cá nhân

Phát triển kỹ năng cá nhân

Tại sao phát triển cá nhân quan trọng? Có nhiều ý tưởng xung quanh sự phát triển kỹ năng cá nhân, một trong số đó là quá trình tự thực hiện của Abraham Maslow. Tự Thực hiện: Maslow (1970) gợi ý rằng tất cả các cá nhân đều có nhu cầu xây dựng để phát triển cá nhân...
Kỹ năng cá nhân cho tâm trí

Kỹ năng cá nhân cho tâm trí

Tâm trí của bạn là một thứ cực kỳ mạnh mẽ. Nó không chỉ là thứ khiến bạn trở thành con người bạn. Nó cũng có sức mạnh để biến bạn thành những con người khác tính cách khác, bằng cách giúp bạn thúc đẩy bản thân và phấn đấu để học hỏi và phát triển, đạt nhiều mục...