0948888398

Javascript được viết ở đâu?

JavaScript có thể được thực hiện bởi các lệnh JavaScript được đặt trong thẻ HTML <script>... </script> trong một file HTML Bạn có thể đặt các thẻ <script>, chứa JavaScript bất cứ đâu trong trang của bạn, nhưng kỹ năng số khuyến nghị bạn nên đặt nó trong cặp thẻ <head>. Thẻ <script> báo cho chương trình trình duyệt bắt đầu phiê...
Read More

Giới thiệu về JavaScript

Trong bài này chúng ta sẽ cùng kỹ năng số tìm hiểu về những khái niệm cơ bản nhất của ngôn ngữ lập trình JavaScript, và những công nghệ / Javascript Framework phổ biến nhất hiện nay. 1. JavaScript là gì? JavaScript là một ngôn ngữ lập trình của HTML và WEB. Javascript rất nhẹ và được sử dụng phổ biến nhất như là một phần của các trang web, mà sự thi hành của chúng cho phép Cl...
Read More