8 kỹ năng cần thiết của công dân số.

Chương trình giáo dục của chúng tôi bước đầu sẽ tập trung vào phát triển năng lực công dân số cho trẻ nhỏ từ 8 – 12 tuổi. Để chuẩn bị cho trẻ những kiến thức, kỹ năng cần thiết khi chúng bắt đầu chủ động tham gia vào các phương tiện và thiết bị kỹ thuật số như internet, mạng xã hội, game online… Độ tuổi này là thời điểm quan trọng khi trẻ em thường hoạt động tích cực trên phương tiện truyền thông xã hội và phải đối mặt với các rủi ro không gian mạng.

Trẻ em ở độ tuổi này rất dễ bị tổn thương khi chúng bắt đầu tìm kiếm sự hòa nhập với xã hội. Chúng đang ở giai đoạn quan trọng khi chúng bắt đầu nhận thức được về những gì đúng và sai xung quanh mình. Bắt đầu bước những bước đầu tiên trên hành trình của cuộc sống để xây dựng ý thức về bản sắc và nhận thức của bản thân.

Qua quá trình nghiên cứu về tâm lý và sự phát triển nhận thức của trẻ trên không gian mạng internet, Kynangso.edu.vn xác định 8 năng lực cốt lõi của một công dân số mà trẻ em cần được phát triển (Dựa trên nghiên cứu và đánh giá của DQ Institute)

8 kỹ năng cần thiết của một công dân số (theo nghiên cứu và đánh giá của DQ Institute)

Danh tính công dân kỹ thuật số (Digital citizen identity): Khả năng xây dựng và quản lý toàn diện một danh tính online và offline.

Quản lý thời gian tiếp xúc với màn hình (Screen time management): Khả năng quản lý thời gian tiếp xúc với màn hình và đa nhiệm của một người, và sự tập trung vào trò chơi hay phương tiện thông tin đại chúng có kiểm soát.

Quản lý bắt nạt trên mạng (Cyberbullying management): Khả năng phát hiện những trường hợp bắt nạt trên mạng và xử lý thông minh.

Quản lý an ninh mạng (Cybersecurity management):  Khả năng bảo vệ dữ liệu của một người bằng cách tạo mật khẩu mạnh và quản lý các loại tấn công khác nhau.

Quản lý bảo mật (Privacy management): Khả năng xử lý thận trọng tất cả các thông tin cá nhân chia sẻ trực tuyến để bảo vệ và sự riêng tư của một người và những người khác.

Tư duy phê phán (Critical thinking): khả năng phân biệt giữa địa chỉ liên lạc thực sự và địa chỉ liên lạc  sai, nội dung tốt và nội dung độc hại, liên hệ trực tuyến đáng tin cậy và không đáng tin cậy.

Dấu chân kỹ thuật số (Digital footprints): Khả năng hiểu bản chất của dấu chân kỹ thuật số và hậu quả thực tế của chúng, và quản lý chúng có trách nhiệm

Cảm thông kỹ thuật số (Digital empathy): Khả năng bày tỏ sự đồng cảm đối với nhu cầu, cảm xúc trực tuyến của riêng mình và những người khác.

Làm thế nào để giáo dục trẻ trở thành công dân số

Giáo dục công dân số có chất lượng phải bao gồm cơ hội để đánh giá và phản hồi. Các công cụ đánh giá phải toàn diện cũng như thích ứng để đánh giá các kỹ năng số dành cho trẻ. Cách đánh giá như vậy sẽ là phương tiện cung cấp phản hồi giúp trẻ hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của mình, để chúng có thể tìm thấy con đường dẫn đến thành công của mình.

Cuối cùng, chúng ta cần hiểu tầm rõ quan trọng của việc công dân số là nền tảng của trí thông minh số. Quan trọng nhất là mỗi cá nhân nên bắt đầu chương trình giáo dục công dân số trong phạm vi ảnh hưởng của chính mình như: Cha mẹ, giáo viên, các tổ chức giáo dục, …

Chúng ta đừng chờ đợi. Trong thực tế, không có thời gian để chờ đợi. Trẻ em đã được đắm mình trong thế giới số và đang có những ảnh hưởng đến thế giới này, chúng sẽ như thế nào vào ngày mai. Chính chúng ta phải đảm bảo rằng: trẻ em phải được trang bị những kỹ năng cần thiết trong thời đại số để biến nó trở thành một môt trường tốt mà chúng có thể phát triển.