Giáo viên có một vai trò cự kỳ quan trọng trong việc dạy các kỹ năng số cho học sinh, giúp học sinh tiếp nhận các kiến thức về công dân số kể cả trong và ngoài lớp học. Công dân số là những người đang sử dụng công nghệ có trách nhiệm và có đạo đức. Khi học sinh sử dụng các công cụ, phương tiện kỹ thuật số thường xuyên, chúng cần phải hiểu biết về tầm quan trọng của việc sử dụng nội dung số một cách phù hợp.

Vì vậy, giáo viên cần chia sẻ,  giảng dạy các kiến thức về quyền và nghĩa vụ của một công dân số cho học sinh của mình trên lớp học, thông qua giờ học chính khóa hay ngoại khóa. Các kỹ năng của công dân số nên được dạy ngay ở cấp tiểu học, và những kỹ năng này sẽ được phát triển và mài giũa cho học sinh trong suốt quá trình học tập ở trường trung học và đại học. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào giải thích ba mục tiêu để giúp học sinh trở thành công số có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Dạy học sinh nhận biết dấu chân kỹ thuật số

Một trong những điều quan trọng nhất để dạy học sinh là khái niệm về dấu chân kỹ thuật số. Trẻ em và học sinh cần hiểu rằng bất cứ điều gì chúng thực hiện trực tuyến sẽ đều được lưu lại; do đó, chúng cần phải chú ý đến tài liệu mà chúng đăng lên trên internet, mạng xã hội về bản thân hoặc người khác.

Chúng ta thấy rằng thế giới số của chúng ta là vĩnh viễn và với mỗi bài viết được đăng tải lên internet, và đó chính là việc học sinh đang xây dựng một dấu chân kỹ thuật số của chính mình. Bằng cách khuyến khích học sinh tự đánh giá, xem xét những gì chúng dự định chia sẻ trực tuyến có thể tác động đến bản thân và những người khác hay không và ảnh hưởng như thế nào. Việc nhận biết về dấu chân kỹ thuật số của chính mình có thể giúp cho học sinh tránh được những rủi ro đáng tiếc trên môi trường số.

Tầm quan trọng của bản quyền và sở hữu trí tuệ

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, truyền thông và Internet, một vấn đề đặt ra là việc bảo vệ bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ thế nào cho hiệu quả trong môi trường số.

Tại Việt Nam, chúng ta đã có hành lang pháp lý đầy đủ để bảo vệ bản quyền, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.  Tuy nhiên nhận thực của giới trẻ về vấn đề này vẫn còn chưa đầy đủ.

Với văn hóa chia sẻ trực tuyến, đạo văn hiện đang lan tràn trên mạng internet. Ngay trong nhà trường học sinh phải học tầm quan trọng của việc cung cấp tín dụng cho tác giả hoặc người tạo nội dung trực tuyến và những quy định về bản quyền.

Giới trẻ ngày nay thường sao chép và dán tài liệu hoặc tải xuống nội dung mà không trả tiền vì họ chưa nhận ra điều này là sai trái và vi phạm pháp luật. Bằng cách giải thích giá trị các tài sản trí tuệ, những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người học sinh sẽ hiểu được trách nhiệm của họ đối với các nguồn tài liệu mà chúng tìm kiếm được trên internet.

Tăng cường kỹ năng đọc viết, hiểu và chọn lọc thông tin cho học sinh

Với số liệu thống kê cho thấy học sinh đấu tranh để phân biệt giữa tin thật và tin giả trên mạng, điều quan trọng là giáo viên phải nỗ lực cải thiện kỹ năng đọc hiểu và chọn lọc thông tin của học sinh. Giáo viên cần cung cấp cho học sinh các kiến ​​thức về thông tin trên mạng bao gồm khả năng xác định, tìm kiếm, đánh giá, chọn lọc và sử dụng thông tin một cách hiệu quả

Dạy học sinh đánh giá độ tin cậy của thông tin là một kỹ năng thiết yếu mà chúng sẽ mang theo bên mình ra ngoài lớp học. Giáo viên cũng nên tập trung vào việc giúp học sinh học cách sử dụng các từ khóa phù hợp trong các tìm kiếm thông tin, cũng như cách nhận biết các trang web và tác giả đáng tin cậy. Hiểu biết thông tin, đánh giá và chọn lọc thông tin là những kỹ năng cần thiết trong một thế giới với nội dung trực tuyến tràn lan dễ gây hiểu lầm và sử dụng sai mục đích.

Vậy chúng ta đã làm như thế nào để giúp học sinh của mình trở thành những công dân số có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội? Một số phương pháp giúp học sinh trở thành công dân số của bạn là gì?