Giới thiệu thực hành nhấn mạnh các ý tưởng chính, kỹ năng máy tính và tư duy thống kê.

Tại sao nên tham gia khóa học?

Dữ liệu ở khắp mọi nơi và những bài học chứa trong đó có thể là chìa khóa để đưa ra quyết định tốt. Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn các kỹ năng và sự tự tin để đi sâu vào dữ liệu bằng phần mềm máy tính và bắt đầu thực hiện các khám phá. Bạn sẽ học các yếu tố chính của khoa học dữ liệu và bắt đầu suy nghĩ như một nhà thống kê.

Những chủ đề dành cho bạn bao gồm

 • Dữ liệu và tổ chức của nó
 • Thống kê cơ bản
 • Làm cho những khám phá làm việc với một số biến đồng thời
 • Nguồn gây ra lỗi và quan niệm sai lầm
 • Khoảng tin cậy
 • Kiểm tra thống kê thông qua ngẫu nhiên
 • Phân rã và dự báo theo mùa

Bạn sẽ đạt được điều gì?

kết thúc khóa học, bạn sẽ có thể …

 • Khám phá các khái niệm khoa học dữ liệu thống kê cơ bản
 • Tạo biểu diễn trực quan và số của dữ liệu
 • Giải thích kết quả phân tích dữ liệu
 • Thảo luận về diễn giải và giới hạn của dữ liệu

khoa học nay danh cho ai?

Khóa học này phù hợp với những người mới trong các lĩnh vực này và những người muốn một lời nhắc nhở và quan điểm mới. Bạn sẽ cần phải thoải mái khi nghĩ về tỷ lệ phần trăm và có mức độ thoải mái khi sử dụng máy tính.

Bạn cần phần mềm hay công cụ nào?

Chúng tôi sử dụng phần mềm miễn phí. Các luồng song song cho phép bạn lựa chọn giữa việc sử dụng phần mềm trực tuyến chỉ yêu cầu kết nối internet và trình duyệt, đã cài đặt phần mềm điểm point-and-click và hoặc học cách viết mã trong R.

Đăng ký khóa học