Hiện nay con người có quá nhiều cơ hội để tiếp cận công nghệ, tuy nhiên việc quá chú tâm vào mạng xã hội dễ làm chúng quên đi mục tiêu thực sự của cuộc sống, đặc biệt là đối với giới trẻ. Vì vậy những lớp học về kỹ năng số là vô cùng cần thiết và nên được nhân rộng nhiều hơn