Thật tuyệt vời khi ở Việt Nam có những khóa học về kỹ năng số dành cho các bạn nhỏ, một kỹ năng mà tất cả các bạn trẻ đều cần để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng phía trước.